ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ฉบับภาษาไทย / UN ; [แปล]โดย กลุ่มทำงานทางวิชาการ ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

องค์การสหประชาชาติ
ธีระศักดิ์ พงษ์พนาไกร
Call no.: K3663.ก48 2543Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวางระบบการจัดการและป้องกันสาธารณภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย, 2544Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบSubject(s): สารอันตราย -- การขนส่ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K3663.ก48 | 2543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K3663.ก48 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/04/2021 31379008763865
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K3641.ก35 ร545 รวมอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด = K3641.ก48 2530 ท94 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุข กับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ/ K3641.ก48 2532 ท95 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกอร์ปด้วย พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 แก้ พ.ศ. 2528 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข คำพิพากษาฎีกา "ตัวอย่างคดี" / K3663.ก48 2543 ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย ฉบับภาษาไทย / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / K3663 .ป636 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ = Law on governing the international carriage of dangerous goods by road / K3663 .ร625 2555 กฎหมายกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางรถไฟ /

แปลจาก: Recommendations on the transport of dangerous goods, 11th ed. 2000.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544