กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1, สนธิสัญญา / โดย ประสิทธิ์ เอกบุตร.  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ เอกบุตร
Call no.: JX3695 .ป36 2544 ล. 1Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม)Description: 404 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9742829675Other title: สนธิสัญญา [Portion of title]Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .ป36 2544 ล. 1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009217150
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009217168
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009217176
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009217184
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379008784465
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379008784556
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379008784564
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 31/05/2022 31379008784457
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379008784598
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379008784606
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008784440
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379008784614
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379008784622
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008784630
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008784473
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008784481
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008784507
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008784515
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008784531
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .ป36 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008784572
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544