คำสั่งศาลปกครองสูงสุด / รวบรวมโดย อำพน เจริญชีวินทร์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ศาลปกครองสูงสุด
อำพน เจริญชีวินทร์
Call no.: KPT2720 .ศ64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544-Description: เล่มNotes: ปี 2545- ใช้ชื่อ: รวมคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2544-.Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ศ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009199564
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009199572
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010189828
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010189836
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009546830
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009546848
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009219230
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009219248
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010189893
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010189901
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009793788
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009793796
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011109551
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011109569
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010604974
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010604982
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010000371
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010000389
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010000454
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010000462
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010189778
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009546772
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007701635
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007701650
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010189844
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009793721
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009013476
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011014892
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011014900
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010604917
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010604925
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010000314
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010000397
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009546814
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009546822
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010000447
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009199556
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009524639
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010189786
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009546798
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007701668
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007701676
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010189851
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009793747
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009013492
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009013500
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011109510
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010604933
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ศ64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ต. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010000330
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2545- ใช้ชื่อ: รวมคำสั่งศาลปกครองสูงสุด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544