สวัสดิการผู้สูงอายุ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.  (Text) (Text)

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490-
Call no.: HV1484.ท92 ศ55Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Description: 5, 166 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9741316666Subject(s): สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ -- ไทยผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยผู้สูงอายุ -- นโยบายของรัฐ -- ไทยLOC classification: HV1484.ท92 | ศ55
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 04/06/2021 31379008356538
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009425092
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009671158
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009079659
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009079667
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007697742
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007697809
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007697833
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007697767
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007697775
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007697783
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ55 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007697791
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HV1484.ท92 ว726 2555 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ : รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final report) / HV1484.ท92 ว754 2549 เวทีนโยบายสาธารณะ : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ : บทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ HV1484.ท92 ว4742 2550 การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย : HV1484.ท92 ศ55 สวัสดิการผู้สูงอายุ / HV1484.ท92 ศ55 สวัสดิการผู้สูงอายุ / HV1484.ท92 ศ55 สวัสดิการผู้สูงอายุ / HV1484.ท92 ศ55 2549 สวัสดิการผู้สูงอายุ : แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ = Social welfare for older persons : concept and method for social work practice /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544