กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อนันต์ จันทรโอภากร.  (Text) (Text)

อนันต์ จันทรโอภากร
Call no.: K953 .อ36Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Description: 245 หน้าNotes: รวมฉบับพิมพ์ 2547.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; *** มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ***ISBN: 9745729051; 9745709557 (2547)Subject(s): ความรับผิดของผู้ผลิตความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทยLOC classification: K953 | .อ36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007696736
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007696744
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007696751
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009222663
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010789171
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379007696728
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379007741094
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007696678
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007696686
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007696694
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007696702
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007741086
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007741128
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379007741169
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K953 .ศ62 คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / K953 .ศ62 2553 คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย = K953 .ส74 สิทธิของบุคคลภายนอกในการเยียวยาความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าชำรุดบกพร่องโดยที่ตนเองไม่ได้ใช้หรือบริโภคสินค้านั้น / K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K964 .ส73 สิทธิไล่เบี้ยของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างในกรณีจ้างทำละเมิด : ศึกษาเชิงวิเคราะห์และเชิงกฎหมายเปรียบเทียบ / K967 .ธ334 ความรับผิดของฝ่ายปกครองในการครอบครองวัตถุอันตราย : K970 .Z47 Restorative justice :

รวมฉบับพิมพ์ 2547.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

*** มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ***

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544