กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = Product liability law / อนันต์ จันทรโอภากร.  (Text) (Text)

อนันต์ จันทรโอภากร
Call no.: K953 .อ36Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Description: 245 หน้าNotes: รวมฉบับพิมพ์ 2547.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; *** มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ***ISBN: 9745729051; 9745709557 (2547)Subject(s): ความรับผิดของผู้ผลิตความรับผิดของผู้ผลิต -- ไทยLOC classification: K953 | .อ36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007696736
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007696744
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007696751
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009222663
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010789171
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379007696728
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379007741094
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007696678
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007696686
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007696694
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007696702
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007741086
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007741128
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K953 .อ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379007741169
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K953 .ศ744 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : ศึกษากรณีของผู้ให้แฟรนไชส์ที่ไม่ได้ผลิตหรือขายหรือนำเข้าสินค้า = Product liability : a study of non-manufacturing or non-selling or non-importing franchisor / K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K953 .อ36 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเพื่อความเสียหาย อันเกิดจากสินค้าที่ขาดความปลอดภัย = K955 .J86 2019 Legal measures for biosafety and liability for damage /

รวมฉบับพิมพ์ 2547.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

*** มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ***

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544