พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 = Trade Competition Act B.E. 2542 (1999) ; Act on Prices of Goods and Services B.E. 2542 (1999) ; Anti-Dumping and Countervailling Act B.E. 2542 (1999) / สำนักพิมพ์นิติธรรม รวบรวม.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
Call no.: KPT3220.ก28 2544Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 287 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทยระเบียบราคา -- ไทยการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยAntitrust law -- ThailandDumping (International trade) -- Law and legislation -- ThailandPrice regulation -- ThailandLOC classification: KPT3220.ก28 | 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3220.ก28 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007722102
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3220.ก28 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007722169
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3220.ก28 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007722177
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3220.ก28 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007722151
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT3220.ก28 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007722128
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT3220.ก28 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007722136
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/150046 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007722110
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3217 .ส74 2561ก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / KPT3217 .ส74 2561ก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / KPT3220.ก28 2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 / KPT3220.ก28 2544 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 = KPT3220.ก292542 ก52 2542 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542. KPT3220 .ศ62 คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / KPT3220 .ศ62 คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544