ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย = Factors determining the x-efficiency and scale efficiency of credit unions in Thailand / พีรพงศ์ อัศวศิริเลิศ.  (Text) (Text)

พีรพงศ์ อัศวศิริเลิศ, 2519-
Call no.: HG2039.ท9 พ64Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544]Description: ก-ญ, 95 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9741301634Subject(s): สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทยLOC classification: HG2039.ท9 | พ64Dissertation note: วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks HG2039.ท9 พ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008375777
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HG2039.ท9 ป63 Microfinance และการเงินชุมชน / HG2039.ท9 ป63 Microfinance และการเงินชุมชน / HG2039.ท9 พ42 บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อลูกจ้างในระบบแรงงานสัมพันธ์ = HG2039.ท9 พ64 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย = HG2039.ท9 ม5 รายงานการวิจัยแนวทางการพัฒนาธุรกิจการตลาดและการพัฒนาทุนของเกษตรกร ไทย ศึกษาเฉพาะกรณีร้านค้ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต. HG2039.ท9 ม54 รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในความสำเร็จ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต. HG2039.ท9 ร62 2536 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี /

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544