คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation / พิชาติ เกษเรือง.  (Text) (Text)

พิชาติ เกษเรือง
Call no.: KPT3552 .พ63 2544Series: ชุดภาษีอากรPublication: กรุงเทพฯ : บริษัทไอโอนิค พี อาร์ แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงเพิ่มเติม)Description: 344 หน้าISBN: 9748231453Subject(s): ภาษีซ้อน -- สัญญาระหว่างประเทศLOC classification: KPT3552 | .พ63 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009273930
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009273948
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009273955
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008364409
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008364417
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008364425
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008364383
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008364391
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ยืมออก 27/12/2021 31379008364359
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 12/12/2021 31379008364367
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3552 .พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008364375
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3551 .พ445 2554 ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองในทางภาษีอากร / KPT3552 .ณ635 การให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต่ออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / KPT3552 .พ63 คำอธิบายอนุสัญญาภาษีซ้อน / KPT3552 .พ63 2544 คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation / KPT3552 .พ63 2544 คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation / KPT3552 .ภ634 การนำมาตรการ Controlled Foreign Company มาใช้ในประเทศไทย = KPT3552 .ภ634 การนำมาตรการ Controlled Foreign Company มาใช้ในประเทศไทย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544