องค์การมหาชน : รวมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ... แห่ง.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
Call no.: KPT2877.ก28 2543Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2543-Description: เล่มSubject(s): องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2877.ก28 | 2543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2877.ก28 2543 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014825187
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2877.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008376486
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks KPT2877.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008376494
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก49 2547 รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2860 .ห354 หน่วยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / KPT2877.ก28 2543 องค์การมหาชน : KPT2877.ก28 2543 องค์การมหาชน : KPT2877.ก28 2543 ล. 1 องค์การมหาชน : KPT2877.ก292542 ก52 2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 /

ล. 1. 6 แห่ง -- ล. 2. 4 แห่ง

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544