รวมบทความทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร.  (Text) (Text)

พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545
Call no.: KPT2764 .พ34Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2545Description: 194 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบNotes: ศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร ณ เมรุวัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545.Subject(s): พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545เอี่ยมประยูร (นาม)ศาลปกครอง -- ไทยกฎหมาย -- ฝรั่งเศสกฎหมายปกครองการเลือกตั้ง -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทยกฎหมาย -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- ประวัติLOC classification: KPT2764 | .พ34
Contents:หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส -- การคัดค้านการเลือกตั้ง -- การมอบอำนาจในฝ่ายปกครอง -- ผลของสัญญาทางปกครอง -- การจัดตั้งศาลปกครองไทย : จะเดินหน้าหรือหยุดอยู่กับที่ -- อำนาจตราข้อบังคับขององค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น -- หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายซึ่งมีคำบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ -- สรุปผลการอภิปรายเรื่อง ต่ออายุผู้พิพากษา : แก้หรือสร้างปัญหาให้ระบบตุลาการ -- การแสดงเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยสังการของฝ่ายปกครอง (motivation) ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- วิวัฒนาการ 100 ปีของโรงเรียนกฎหมายไทย (พ.ศ. 2440-2540) -- สรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย (professional education)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007802771
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379007802789
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 2002 387051 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379015098446
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007802623
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007802656
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007802664
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007802672
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007802680
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379007802698
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007802706
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .พ34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379007802714
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม เอี่ยมประยูร ณ เมรุวัดบำเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545.

หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส -- การคัดค้านการเลือกตั้ง -- การมอบอำนาจในฝ่ายปกครอง -- ผลของสัญญาทางปกครอง -- การจัดตั้งศาลปกครองไทย : จะเดินหน้าหรือหยุดอยู่กับที่ -- อำนาจตราข้อบังคับขององค์การปกครองตนเองส่วนท้องถิ่น -- หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายซึ่งมีคำบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ -- สรุปผลการอภิปรายเรื่อง ต่ออายุผู้พิพากษา : แก้หรือสร้างปัญหาให้ระบบตุลาการ -- การแสดงเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยสังการของฝ่ายปกครอง (motivation) ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- วิวัฒนาการ 100 ปีของโรงเรียนกฎหมายไทย (พ.ศ. 2440-2540) -- สรุปผลการวิจัยเรื่องการศึกษานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัย (professional education)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544