แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองภูมิภาคในช่วงแผนฯ 8 และแผนฯ 9 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารโลก = Urban development under the eighth and ninth plans / Office of the National Economic and Social Development Board, the World Bank.  (Text) (Text)

เวบสเตอร์, ดักกลาส | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | มุลเลอร์, ลาริสสา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ธนาคารโลก | Thailand. Office of the National Economic and Social Development Board | World Bank | บริษัทแอสดีคอน | บอร์เดน, เคอร์ติส
Call no.: HT178.ท9 ผ83Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2540-2544Description: 7 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: ล. 6-7 มีดิสเกตต์ 2 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทยCommunity development, Urban -- ThailandLOC classification: HT178.ท9 | ผ83
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ 31379007807838
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ 31379007807796
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ 31379007807804
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ 31379007807812
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ 31379007807820
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 พร้อมให้บริการ 31379007807853
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 พร้อมให้บริการ 31379007807846
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 พร้อมให้บริการ 31379007807879
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 พร้อมให้บริการ 31379007807861
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HT178.ท9 ผ83 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ 31379013427175
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 6-7 มีดิสเกตต์ 2 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1: สรุปกิจกรรมและบทเรียนจากแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองภูมิภาคในช่วงแผนฯ 8 และแผนฯ 9.

ล. 2: รายงานการประเมินสถานการณ์ : การพัฒนาเมืองในช่วงแผนฯ 8 และแผนฯ 9.

ล. 3: คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค / โดย เคอร์ติส บอร์เดน.

ล. 4: รายงานการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการปรับปรุงระบบท่อจำหน่ายน้ำการประปาเทศบาลเมืองราชบุรี / โดย บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

ล. 5: เมืองน่าอยู่ด้วยพลังท้องถิ่น / โดย ดักกลาส เว็บสเตอร์.

ล. 6: การวิเคราะห์ความสามารถการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

ล. 7: คู่มือการใช้แบบจำลองวิเคราะห์โครงการลงทุนเพื่อนำเสนอ ต่อกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค / โดย ลาริสสา มุลเลอร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544