อนุสรณ์การพระราชทานเพลิงศพนางวัฒนี คุณะเกษม.  (Text) (Text)

สมบัติ มุ่งทวีพงษา | พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536
Call no.: BQ5395 .อ37Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2545Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบNotes: ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2545.Subject(s): วัฒนี คุณะเกษม, 2479-2544คุณะเกษม (นาม)พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 -- เทศนาโบราณวัตถุ -- ไทย -- อุดรธานีเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ -- ไทย -- อุดรธานีชีวิตทางธรรม -- พุทธศาสนาธรรมะ (พุทธศาสนา)เปลือกหอย -- ภาพโรคเอแอลเอสLOC classification: BQ5395 | .อ37
Contents:พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุบ้านเชีบง ตำหนักกรมหลวงวรเสรฐสุดา -- พิพิธภัณฑ์หอย พระตำหนักหอ : พระราชวังดุสิต -- ตัวกู-ของกู หรือ หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน แสดง ณ สวนโมกขพลาราม -ไชยา โดย พระเทพวิสุทธิเมธี -- บทนำ -- ความุ่งหมายของพุทธศาสนา -- การเตรียมตัวเพื่อศึกษาหลักแท้ของพุทธศาสนา -- บทบาทของสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู-ของกู" -- หลักเกณฑ์ในการดับ "ตัวกู-ของกู" -- การชำระ "ตัวกู-ของกู"เพื่อบรรลุมรรคผล -- การชำระ "ตัวกู-ของกู" ของฆราวาสในชีวิตประจำวัน -- วิธีดับ "ตัวกู-ของกู".
แสดงรายการนี้ใน: TUMED-ผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ5395 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015119226
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ5395 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015119218
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 2002 387459 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379007806939
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BQ5395 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007806954
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks BQ5395 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007806962
รายการจองทั้งหมด: 0

ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2545.

พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุบ้านเชีบง ตำหนักกรมหลวงวรเสรฐสุดา -- พิพิธภัณฑ์หอย พระตำหนักหอ : พระราชวังดุสิต -- ตัวกู-ของกู หรือ หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน แสดง ณ สวนโมกขพลาราม -ไชยา โดย พระเทพวิสุทธิเมธี -- บทนำ -- ความุ่งหมายของพุทธศาสนา -- การเตรียมตัวเพื่อศึกษาหลักแท้ของพุทธศาสนา -- บทบาทของสิ่งที่เรียกว่า "ตัวกู-ของกู" -- หลักเกณฑ์ในการดับ "ตัวกู-ของกู" -- การชำระ "ตัวกู-ของกู"เพื่อบรรลุมรรคผล -- การชำระ "ตัวกู-ของกู" ของฆราวาสในชีวิตประจำวัน -- วิธีดับ "ตัวกู-ของกู".

เรื่องที่ 1: โบราณวัตถุ วัฒนธรรมบ้านเชียง : ทูลเกล้าฯถวายโดยคุณวัฒนี คุณะเกษม.

เรื่องที่ 2: พิพิธภัณฑ์หอยทะเล พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

เรื่องที่ 3: Amyotrophic lateral sclerosis / สมบัติ มุ่งทวีพงษา.

เรื่องที่ 4: What is ALS?

เรื่องที่ 5: ตัวกู-ของกู, หรือ, หลักพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาผู้ไม่เคยสนใจมาก่อน : คำบรรยายอบรมในพรรษา ปี 2504 / พุทธทาส อินฺทปัญโญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544