รัฐกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ : ฉบับคดีตัวอย่าง / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ... [และคนอื่น ๆ] เขียน รวบรวม เรียบเรียง.  (Text) (Text)

พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช, 2484- | จรัล พากเพียร, 2494-
Call no.: KPT2476 .ร63Publication: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2545Description: 381 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745277606Subject(s): ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2476 | .ร63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2476 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010247592
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT2476 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008886948
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008886880
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002231745
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2476 .พ464 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. KPT2476 .พ464 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. KPT2476 .ภ62 2557 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ / KPT2476 .ร63 รัฐกับสิทธิได้รู้ข้อมูลหรือข่าวสารของราชการ : KPT2476 .ฤ36 คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ / KPT2476 .ฤ36 คำอธิบายกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ / KPT2476 .ส42 การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 /

ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ: ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับคดีตัวอย่าง.

ท้ายเล่มมีสัมภาษณ์พิเศษ: บทบาทของกรรมการวินิจฉัยกับความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น / จรัล พากเพียร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544