พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ
Call no.: JQ1747 .ท935Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2535?]Description: 118 หน้าSubject(s): ไทย. รัฐสภา -- กฎและระเบียบปฎิบัติไทย. รัฐสภา -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายLOC classification: JQ1747 | .ท935
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1747 .ท935 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008849326
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1747 .ท935 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009259814
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1747 .ถ564 2555 สถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : การดำเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / JQ1747.ท9 2542 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540 ; ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ; ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ; ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ. 2539 ; ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2540. JQ1747 .ท935 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / JQ1747 .ท935 พระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 / JQ1747 .น433 2547 ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย : JQ1747 .น433 2547 ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย : JQ1747 .ป4 รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517) /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544