คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.  (Text) (Text)

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
Call no.: KPT770 .ว432Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Description: 251 หน้าNotes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2549.ISBN: 9745729337; 9744661119 (2549)Subject(s): มรดกและการรับมรดก -- ไทยLOC classification: KPT770 | .ว432
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010293307
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009651952
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009762668
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009673519
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009673527
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009673535
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009673543
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009673550
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010290550
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010290568
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010290576
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379010290584
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379011217446
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 09/06/2022 31379011224996
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010861707
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379011679017
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 30 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 04/06/2022 31379011679033
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 42 พร้อมให้บริการ
31379012406311
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008849672
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 06/06/2022 31379008849698
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008849706
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008405186
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008849748
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008849755
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008849771
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008849789
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008849797
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379008849805
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT770 .ว432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008849813
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT770 .ว432 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / KPT770 .ว432 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / KPT770 .ว432 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / KPT770 .ว432 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก / KPT770 .ส42 2557 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก ฉบับสมบูรณ์ : ประกอบด้วย บทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT770 .ส42 2557 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก ฉบับสมบูรณ์ : ประกอบด้วย บทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / KPT770 .ส42 2557 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก ฉบับสมบูรณ์ : ประกอบด้วย บทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต /

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2549.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544