วีรบุรุษ วีรสตรี และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย / ธนากิต.  (Text) (Text)

ธนากิต
Call no.: DS570.5 .ธ36Publication: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545Description: 413 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9742981027; 9789742981020Subject(s): ไทย -- ชีวประวัติไทย -- ประวัติศาสตร์LOC classification: DS570.5 | .ธ36
Contents:พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้สร้างอาณาจักรสุโขทัย - - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาราชนักรบและนักปกครอง ผู้ให้กำเนิดลายสือไทย - - มะกะโท หรือ พระเจ้าฟ้ารั่ว - - นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ - - พระเจ้าพรหมมหาราช มหาราชพระองค์แรกแห่งล้านนา - - พญามังรายมหาราช (พ่อขุนเม็งรายมหาราช) ผู้สร้างเมืองเชียงรายและเมืองเชียงใหม่ - - สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา - - สมเด็จพระสุริโยทัย ผู้สละพระชนม์ชีพเพื่อชาติและพระสวามี - - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย - - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยุคทองแห่งศิลปะและวรรณคดี ประวัติศาสตร์แห่งการทูต - - ออกพระวิสุทธสุนทร หรือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตลิ้นทอง - - เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ทหารเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - - เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ชาวต่างชาติคนแรกที่รับราชการในเมืองไทยจนได้ตำแหน่งเจ้าพระยา - - ศรีปราชญ์ กวีเอกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - - พันท้ายนรสิงห์ ผู้ยอมสละชีพเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมือง - - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย - - วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน - - วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - - นายขนมต้ม ยอดนักมวยเอกของไทย - - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ - - สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังหน้ายอดนักรบ - - ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ๒ วีรสตรีแห่งเมืองถลาง - - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เอกอัครปฐมบรมราชศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - - สุนทรภู่ รัตนมหากวีสี่แผ่นดิน - - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า รัตนกวี - - วีรกรรมท้าวสุรนารี (ย่าโม) ยอดวีรสตรีไทย - - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย - - หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร) ผู้แต่งนิราศลอนดอน กวีและนักเขียนไทยคนแรกที่ได้ค่าลิขสิทธิ์ - - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช - - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย - - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า - - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ พระบิดาแห่งช่างศิลป์กรุงสยาม - - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก - - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - - พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย - - พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการรถไฟไทย - - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย - - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขไทย - - พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ คนไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ - - พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) นักปราชญ์ ราชบัณฑิต - - พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นักปกครองและนักเศรษฐกิจผู้พัฒนาภาคใต้ - - พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรีคนแรกในระบอบประชาธิปไตย - - นายพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร อดีตนายกรัฐมนตรี และเชษฐบุรุษ - - นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) มันสมองคณะราษฎร ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าเสรีไทยสายในประเทศ และรัฐบุรุษอาวุโส - - นายพจน์ สารสิน สุภาพบุรุษนักการเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.อ. - - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี - - หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ และศิลปินแห่งชาติ - - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี - - นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) และโปร่งใส (Transparency) ทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เจ้าของรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการภาครัฐ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ - - ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ผู้บุกเบิกและวางรากฐานงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย - - ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตเสรีไทย อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ เจ้าของรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ผู้ริเริ่มโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบท
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009847956
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009847964
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009834939
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008888852
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011953669
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/146719 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009847949
รายการจองทั้งหมด: 0

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้สร้างอาณาจักรสุโขทัย - - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาราชนักรบและนักปกครอง ผู้ให้กำเนิดลายสือไทย - - มะกะโท หรือ พระเจ้าฟ้ารั่ว - - นางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ - - พระเจ้าพรหมมหาราช มหาราชพระองค์แรกแห่งล้านนา - - พญามังรายมหาราช (พ่อขุนเม็งรายมหาราช) ผู้สร้างเมืองเชียงรายและเมืองเชียงใหม่ - - สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา - - สมเด็จพระสุริโยทัย ผู้สละพระชนม์ชีพเพื่อชาติและพระสวามี - - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย - - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยุคทองแห่งศิลปะและวรรณคดี ประวัติศาสตร์แห่งการทูต - - ออกพระวิสุทธสุนทร หรือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตลิ้นทอง - - เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ทหารเอกในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - - เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ชาวต่างชาติคนแรกที่รับราชการในเมืองไทยจนได้ตำแหน่งเจ้าพระยา - - ศรีปราชญ์ กวีเอกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - - พันท้ายนรสิงห์ ผู้ยอมสละชีพเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมือง - - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย - - วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน - - วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - - นายขนมต้ม ยอดนักมวยเอกของไทย - - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ - - สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังหน้ายอดนักรบ - - ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ๒ วีรสตรีแห่งเมืองถลาง - - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เอกอัครปฐมบรมราชศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - - สุนทรภู่ รัตนมหากวีสี่แผ่นดิน - - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า รัตนกวี - - วีรกรรมท้าวสุรนารี (ย่าโม) ยอดวีรสตรีไทย - - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย - - หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร) ผู้แต่งนิราศลอนดอน กวีและนักเขียนไทยคนแรกที่ได้ค่าลิขสิทธิ์ - - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช - - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย - - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า - - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ พระบิดาแห่งช่างศิลป์กรุงสยาม - - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก - - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย - - พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย - - พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการรถไฟไทย - - สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย - - สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขไทย - - พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ คนไทยที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ - - พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) นักปราชญ์ ราชบัณฑิต - - พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นักปกครองและนักเศรษฐกิจผู้พัฒนาภาคใต้ - - พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) นายกรัฐมนตรีคนแรกในระบอบประชาธิปไตย - - นายพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร อดีตนายกรัฐมนตรี และเชษฐบุรุษ - - นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) มันสมองคณะราษฎร ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าเสรีไทยสายในประเทศ และรัฐบุรุษอาวุโส - - นายพจน์ สารสิน สุภาพบุรุษนักการเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี คนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ส.ป.อ. - - นายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานองคมนตรี - - หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ และศิลปินแห่งชาติ - - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี - - นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) และโปร่งใส (Transparency) ทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เจ้าของรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการภาครัฐ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ - - ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ผู้บุกเบิกและวางรากฐานงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย - - ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตเสรีไทย อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ เจ้าของรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ผู้ริเริ่มโครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชนบท

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544