ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย / เรียบเรียง ธนากิต.  (Text) (Text)

ธนากิต
Call no.: DS570.5 .ธ356Publication: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545Description: 520 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9742980209; 9789742980207Subject(s): นายกรัฐมนตรี -- ไทย -- ชีวประวัติไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: DS570.5 | .ธ356
Contents:นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ พระยามโนปกรณนิติธาดา - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๔ นายควง อภัยวงศ์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๕ นายทวี บุณยเกตุ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๖ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ นายปรีดี พนมยงค์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๘ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๙ นายพจน์ สารสิน - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๐ จอมพล ถนอม กิตติขจร - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๑ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๒ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๓ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๔ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๕ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๖ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๗ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๘ นายอานันท์ ปันยารชุน - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๙ พลเอก สุจินดา คราประยูร - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ นายชวน หลีกภัย - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ นายบรรหาร ศิลปอาชา - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๒ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009425399
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010932128
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks DS570.5 .ธ356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008888654
รายการจองทั้งหมด: 0

นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑ พระยามโนปกรณนิติธาดา - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๔ นายควง อภัยวงศ์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๕ นายทวี บุณยเกตุ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๖ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๗ นายปรีดี พนมยงค์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๘ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๙ นายพจน์ สารสิน - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๐ จอมพล ถนอม กิตติขจร - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๑ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๒ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๓ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๔ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๕ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๖ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๗ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๘ นายอานันท์ ปันยารชุน - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๙ พลเอก สุจินดา คราประยูร - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ นายชวน หลีกภัย - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ นายบรรหาร ศิลปอาชา - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๒ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ - - นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544