สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง / คณะสัก กอแสงเรือง.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
คณะสัก กอแสงเรือง
Call no.: KPT2764.ก28 2544ขPublication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Description: 128 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ศาลปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก28 | 2544ข
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2544ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008912207
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2544ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012241965
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก28 2544ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011765360
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764.ก28 2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2764.ก28 2544 รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / KPT2764.ก28 2544 รวมกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองและการปฏิบัติราชการทางปกครอง / KPT2764.ก28 2544ข สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง / KPT2764.ก28 2544ค พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ... / KPT2764.ก28 2545 กฎหมายปกครอง / KPT2764.ก28 2545 กฎหมายปกครอง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544