เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.  (Text) (Text)

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Call no.: HB180 .ว565 2545Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 10, 174 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551.ISBN: 9745718238; 9745718858 (2548); 9745719773 (2549); 9789749900192 (2551)Subject(s): เศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008526361

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379008980691

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379008980709

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009764011

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009764029

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009422412

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379011527364

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
31379010864164

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 44 พร้อมให้บริการ
31379011213460

ปก.332 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379008980717
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379008980725
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009764037
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009764045
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379010425701
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010425719
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379010425727
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379011527372
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 42 พร้อมให้บริการ
31379010864172
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 43 ยืมออก 31/05/2022 31379010864180
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008980535
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008980550
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379011527331
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379011527356
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 พร้อมให้บริการ
31379010864149
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 40 พร้อมให้บริการ
31379010864156
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008980568
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008980584
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว565 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008980600
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/170673 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010864107
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/170674 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379009764003
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544