สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / วัส ติงสมิตร.  (Text) (Text)

วัส ติงสมิตร
Call no.: KPT1194 .ว64 2545Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Description: 353 หน้าISBN: 9742030758Subject(s): กฎหมายสิทธิบัตร -- ไทยLOC classification: KPT1194 | .ว64 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009217432
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009217440
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379009067308
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379009067316
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009000507
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009000515
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009000523
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1194 .ว64 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009000531
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1194 .พ46 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศและระเีบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศกรมทะเบียนการค้า ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 / KPT1194 .พ46 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พร้อมทั้งย่อคำพิพากษาฎีกาเรียงตามมาตรา กฎกระทรวง ประกาศและระเีบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศกรมทะเบียนการค้า ข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 / KPT1194 .ว64 สิทธิบัตร : KPT1194 .ว64 2545 สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT1194 .ว64 2545 สิทธิบัตร : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT1194 .ส43 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : KPT1194 .ส43 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544