ทำเนียบท้องที่ / กรมมหาดไทย.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมการปกครอง
Call no.: JS7153.ก12 ท63Analytics: Show analyticsPublication: [พระนคร] : กรม, 2483-Description: เล่มNotes: ปี 2527 ใช้ชืิ่อ: ทำเนียบท้องที่ : สถิติข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค.; ปี 2527-2531 จัดทำโดย กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.; ปี 2541- จัดทำโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.Publication Frequency: รายห้าปี.Dates of Publication: 2483-.Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ทำเนียบนามการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- สถิติLOC classification: JS7153.ก12 | ท63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks JS7153.ก12 ท63 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004337185
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JS7153.ก12 ท63 2555 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014066279
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JS7153.ก12 ท63 2555 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014066287
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 JS7153.ก12 ท63 2483 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008967722
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JS7153.ก12 ท63 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002775378
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/27384 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379001496208
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/46291 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379001496216
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/136734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379005326575
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/162859 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2546 พร้อมให้บริการ
31379009862740
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5143 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000473091
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/5002 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000472978
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/6208 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009862732
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS7153.4.ก1 ว64 2547 ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : JS7153.7.ก15 ถ564 แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / JS7153.9.ล4 ค94 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : JS7153.ก12 ท63 2531 ทำเนียบท้องที่ / JS7153.ก12 ส64 2563 สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย / JS7153.3.A3 T43 Community participation in decentralization in Thailand / JS7335.N33 A84 Power in a Philippine city /

ปี 2527 ใช้ชืิ่อ: ทำเนียบท้องที่ : สถิติข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค.

ปี 2527-2531 จัดทำโดย กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

ปี 2541- จัดทำโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544