การใช้สารนิเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร = Information uses of Rajabhat Institutes lecturers for academic writing in the Bangkok Metropolitan area : รายงานการวิจัย / โดย ภาวินี มูลทวี.  (Text) (Text)

ภาวินี มูลทวี
Call no.: Z678.88 .ภ65Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Description: ก-ช, 165 แผ่นISBN: 9748272176Subject(s): การศึกษาการใช้ห้องสมุด -- ไทย -- กรุงเทพฯบริการสารสนเทศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาการใช้อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯLOC classification: Z678.88 | .ภ65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks Z678.88 .ภ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009025074
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
Z678.88 .บ83 แบบสำรวจความพอใจในการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต / Z678.88 .ป46 การใช้บริการหอสมุดปรีดี พนมยงค์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Z678.88 .ผ53 ความต้องการใช้ทรัพยากรและบริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Z678.88 .ภ65 การใช้สารนิเทศเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร = Z678.88 .ว63 รายงานการวิจัยเรื่องสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ = Z678.88 .ส74 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Z678.88 .N37 Assessment of library service quality at Thammasat University Library System =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544