คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.  (Text) (Text)

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: K1005 .ค73 2545Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2545Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 463 หน้าSubject(s): สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศการรับขนสินค้า (กฎหมาย)LOC classification: K1005 | .ค73 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009240103
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009240111
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009057036
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009057010
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009057028
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 31/05/2022 31379009057044
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009057051
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009057069
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1005 .ค73 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009057077
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K1005 .ก95 กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ = International trade : law and practice / K1005 .ก95 2548 กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ = International trade : law and practice / K1005 .ก215 กฎหมายธุรกิจที่นักบริหารควรทราบ / K1005 .ค73 2545 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. K1005 .ร54 2552 รวมกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วยกฎหมายอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับซื้อขายระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล ประกันภัยทางทะเล วิธีการระงับข้อพิพาท กฎหมายขัดกัน และกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / K1005 .ศ62 แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษากฎหมายกับธุรกิจ / K1005 .K67 1998 Guide to business law /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544