รายงานประจำปีงบประมาณ / รวบรวมและจัดทำโดย ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
Call no.: WX2.JT3.2P2 ธ46Analytics: Show analyticsPublication: ปทุมธานี : ฝ่าย, 2537-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ปี 2553- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2537-.Subject(s): โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ -- วารสาร
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014249420
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015411631
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014864145
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013922167
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014553516
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014150982
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014057195
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013849683
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013623534
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011196780
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2545-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009676561
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012257425
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011771111
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011771129
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011829687
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015926059
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014761416
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014549571
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014057179
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013799391
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013794897
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008784028
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011196764
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2545-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010388297
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011196772
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2545-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010388313
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006215389
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012238441
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008985005
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006215397
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012238458
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011771079
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008985013
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011771087
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2545-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010595792
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015098339
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014761390
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015483010
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014761408
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014739735
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014057161
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014057187
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011771095
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012280799
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks WX2.JT3.2P2 ธ46 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011771103
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2553- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.

ปี 2543 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา.

ปี 2545-2547 ใช้ชื่อ: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ : โครงสร้าง หน่วยงาน การบริการและผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544