การสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ = The ... survey of information technology / กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเชิงสังคม กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กองสถิติสังคม. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเชิงสังคม
Call no.: HC445.ฮ9ท72 ก64Call no.: CDG333Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2544-Description: เล่ม : ภาพประกอบ; ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2546 ใช้ชื่อ: รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ.; ปี 2547 ใช้ชื่อ: รายงานผลการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน); ปี 2548-2549 ใช้ชื่อ: การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน); ปี 2550 ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน); ปี 2551- ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน.; ปี 2553- ใช้ชื่อ: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2544-.ISSN: 1686-4212Subject(s): เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย -- สถิติอินเทอร์เน็ต -- ไทย -- สถิติคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- สถิติโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย -- สถิติโทรภาพ -- ไทย -- สถิติLOC classification: HC445.ฮ9ท72 | ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG333 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012383791
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG333 2548 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011831733
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG333 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011717262
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG333 2548 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011106409
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG333 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009911737
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012140639
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2548 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010691278
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009831307
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010288737
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009025850
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011503886
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2548 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011700128
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015050074
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012391513
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379011831584
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379010288745
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009911729
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379012190873
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379011416907
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG333 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379011106391
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011538684
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG333 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379010928555
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก64 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011700110
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445.ฮ9ท7 พ6364 เศรษฐกิจฐานความรู้ : HC445.ฮ9ท7 ส73 ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากประเทศญี่ปุ่นต่อประเทศไทยในช่วง ค.ศ. 1954-1989 และแนวโน้มการเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านวัฒนธรรมต่อประเทศไทย : HC445.ฮ9ท7 ส743 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างบริษัทร่วมทุนกับบริษัทสาขา จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : HC445.ฮ9ท72 ก64 2549 การสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ = HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) /

ปี 2546 ใช้ชื่อ: รายงานผลการสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ.

ปี 2547 ใช้ชื่อ: รายงานผลการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน)

ปี 2548-2549 ใช้ชื่อ: การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน)

ปี 2550 ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน)

ปี 2551- ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน.

ปี 2553- ใช้ชื่อ: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน.

ปี 2550 จัดทำโดย กลุ่มสถิติประชากร สำนักงานสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

ปี 2547, 2548 ที่ปกพิมพ์ว่าไตรมาส ... หมายถึงช่วงเวลาในการสำรวจ (แต่ไม่ได้หมายถึงกำหนดออกรายไตรมาส) ; ปี 2548 ล.1 ไตรมาส 1, ล. 2.ไตรมาส 3

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544