รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ / ดำเนินการจัดทำโดย สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  (Text) (Text)

กระมล ทองธรรมชาติ, 2477- | กาญจน์ วรกุล | สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
Call no.: KPT2620 .ร543Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544-2551Description: 7 เล่มISBN: 9749005252 (ล. 1); 9747216442 (ล. 2); 9749210336 (ล. 3); 9749300297 (ล. 4); 9747725215 (ล. 5); 9789747725520 (ล. 7)Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2620 | .ร543
Contents:ล. 1. ศาลรัฐธรรมนูญไทย -- ล. 2. ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรูปการเมือง -- ล. 3. ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ -- ล. 4. ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน -- ล. 5. ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน / ผู้เขียน กระมล ทองธรรมชาติ ... [และคนอื่นๆ] --ล. 6. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ -- ล. 7. ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฎิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ]
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010073451
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009026692
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011073633
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011073641
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011073476
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011073484
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011374072
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011073609
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011073617
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011007599
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011007607
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379012435328
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379012435336
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012249323
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012249331
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010135177
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379012215266
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010086735
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010135144
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009965386
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011073492
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011007466
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012352416
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010086768
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009026726
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010135227
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010135235
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009965436
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009965444
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011073583
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011073591
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011007573
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011007581
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379012435302
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379012435310
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009026676
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009026684
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010135169
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009965402
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009965410
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011073518
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011007490
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012249299
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012249307
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011552370
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011073625
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011073468
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011073575
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011007557
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011007565
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379012435286
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379012435294
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ร543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012352457
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ศาลรัฐธรรมนูญไทย -- ล. 2. ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรูปการเมือง -- ล. 3. ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ -- ล. 4. ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน -- ล. 5. ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน / ผู้เขียน กระมล ทองธรรมชาติ ... [และคนอื่นๆ] --ล. 6. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ -- ล. 7. ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฎิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม / ผู้เขียน กาญจน์ วรกุล ... [และคนอื่น ๆ]

ตั้งแต่เล่ม 8 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544