การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (senior executive service) ที่เหมาะสมสำหรับราชการพลเรือนไทย : การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการจัดระบบนักบริหารระดับสูง : รายงานการวิจัย / คณะผู้จัดทำ ลักขณา ผูกผึ่ง ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ลักขณา ผูกผึ่ง
Call no.: JQ1746.ฮ13น6 ก64Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544Description: 11, 106, 245 หน้าISBN: 9747287048Subject(s): นักบริหาร -- ไทยการบริหารงานบุคคล -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงานLOC classification: JQ1746.ฮ13น6 | ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13น6 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379009045098
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13น6 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009173098
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13ต4 จ74 2552 ธรรมาภิบาลการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐ / JQ1746.ฮ13ต82 น633 ทัศนะข้าราชการตำรวจต่อการแต่งตั้งและโยกย้าย : JQ1746.ฮ13ต82 น633 ทัศนะข้าราชการตำรวจต่อการแต่งตั้งและโยกย้าย : JQ1746.ฮ13น6 ก64 การพัฒนารูปแบบการจัดระบบนักบริหารระดับสูง (senior executive service) ที่เหมาะสมสำหรับราชการพลเรือนไทย : JQ1746.ฮ13น6 พ63 รายงานการศึกษาเรื่องประสบการณ์นักปกครอง 2542 (ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูง ที่ครบเกษียณในปี 2542) / JQ1746.ฮ13น6 ม73 ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร / JQ1746.ฮ13น6 ม73 ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร /

ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ: ความคิดเห็นต่อการจัดระบบนักบริหารระดับสูง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544