ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 15-17 พฤศจิกายน 2543 / [จัดโดย] กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ อารันต์ พัฒโนทัย.  (Text) (Text)

การสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ (2543 : กรุงเทพฯ)
อารันต์ พัฒโนทัย | กรมวิชาการเกษตร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Call no.: S471.ท9 ก666Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2544Description: viii, 378 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9746685422Subject(s): เกษตรกรรม -- ไทย -- การประชุมระบบเกษตรกรรม -- ไทย -- การประชุมทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- การจัดการ -- การประชุมLOC classification: S471.ท9 | ก666
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks S471.ท9 ก666 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2022 31379009055360
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S471.ท9 ก666 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009055378

ทก 616

ทก.616 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
S471.ท9 ก77 2548 ที่ระลึกวันสถาปนา ... ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เมษายน. S471.ท9 ก663 2551 การศึกษาวิจัยเพื่อขยายผลสู่สาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : S471.ท9 ก664 2549 การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยระบบการจัดการแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ของชุมชนที่ผสมกลมกลืนระหว่างโลกาภิวัตน์กับคุณภาพชีวิตของเกษตร = S471.ท9 ก666 ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : S471.ท9 ก745 เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย / S471.ท9 ก745 เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย / S471.ท9 ก771 2556 หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 121 ปี 1 เมษายน 2556.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544