โครงการประเทศไทยใสสะอาด.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ค94Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2545Description: 101 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9747285983Subject(s): มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดโครงการประเทศไทยใสสะอาด -- การประชาสัมพันธ์การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ค94
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009068918
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009068835
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009068843
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009068892
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ก6413 บทบาทประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันยุคใหม่ : JQ1745.ก55ฉ5 ก6424 ภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [และ] วิธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานผลการสัมมนาระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 / JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย : JQ1745.ก55ฉ5 ค94 โครงการประเทศไทยใสสะอาด. JQ1745.ก55ฉ5 ค743 2555 คู่มือการปฏิบัติงานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2554 / JQ1745.ก55ฉ5 ค943 2553 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย = JQ1745.ก55ฉ5 จ746 แนวการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544