วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : บทบาทและหน้าที่ขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / สำนักวิจัยและข้อมูล องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน = Financial crisis and resolutions in Thailand 1997-2002 : roles of the Financial Sector Restructuring Authority / Research and Information Office, Financial Sector Restructuring Authority.  (Computer file) (Computer file)

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน. สำนักวิจัยและข้อมูล | Financial Sector Restructuring Authority. Research and Information Office
Call no.: HG3300.56 .ว655Call no.: CDG .ว624Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545Description: 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว; ก-ฟ, 851 หน้า : ภาพประกอบNotes: ซีดี-รอมมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินFinancial Sector Restructuring Authorityสถาบันการเงิน -- นโยบายของรัฐ -- ไทยนโยบายการเงิน -- ไทยวิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทยFinancial institutions -- Government policy -- ThailandMonetary policy -- ThailandFinancial crises -- Thailandไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-?Thailand -- Economic conditions -- 1986LOC classification: HG3300.56 | .ว655
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 ห้ามยืม 31379010171404
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 ห้ามยืม 31379010171412
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ห้ามยืม 31379009086621
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 ห้ามยืม 31379009086639
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 ห้ามยืม 31379010171420
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 ห้ามยืม 31379010171438
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379009086555
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG3300.56 .ว655 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010175306
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 ห้ามยืม 31379009326050
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 ห้ามยืม 31379009326068
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 ห้ามยืม 31379009086605
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379009086613
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379009086597
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 ห้ามยืม 31379009326076
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG .ว624 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ห้ามยืม 31379010171396
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ว456ก64 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม / CDG .ว474ป622 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและพฤติกรรมการกีดกันการเข้ามาของผู้แข่งขันรายใหม่ : CDG .ว624 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 CDG .ว624 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 CDG .ว624 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 CDG .ว624 วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 CDG .ว648ก64 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและพฤติกรรมการออมของพนักงานที่มีต่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน :

ซีดี-รอมมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544