สภาร่างรัฐธรรมนูญ กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม = The constitution drafting assembly and the constitution drafting under constitutionalism / วลัยมาศ แก้วศรชัย.  (Text) (Text)

วลัยมาศ แก้วศรชัย, 2518-
Call no.: KPT2070 .ว46Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Description: ก-ณ, 325 แผ่นISBN: 9743318046Subject(s): สภาร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ว46Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2070 .ว46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009113474
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2070 .ร63477 2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ) / KPT2070 .ร63477 2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแนวข้อสอบ-เฉลย (ฉบับเตรียมตัวสอบ) / KPT2070 .ฤ336 2562 อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทำตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 213 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 : KPT2070 .ว46 สภาร่างรัฐธรรมนูญ กับการร่างรัฐธรรมนูญตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม = KPT2070 .ศ64 2558 ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม / KPT2070 .ศ64 2558 ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม / KPT2070 .ศ64 2558 ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544