หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์.  (Text) (Text)

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-
Call no.: BQ4190 .ห36Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2545Description: 237 หน้า : ภาพประกอบNotes: พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545.; ชื่อเรื่องที่ปกนอก: พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21.Subject(s): สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545พงา ธรรมศักดิ์, ท่านผู้หญิง, 2455-2544ธรรมศักดิ์ (นาม)พุทธศาสนา -- หลักคำสอนเศรษฐศาสตร์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนาประชาธิปไตย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนาLOC classification: BQ4190 | .ห36
Contents:พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษ ที่ 21 -- มรดกสำหรับศตวรรษ ที่ 21 : สันติสุข หรือ ความทุกข์และปัญหา -- โลกพัฒนาก้าวไกล ทำไมมนุษย์ไม่พบสันติสุข -- เมื่อเป็นการพัฒนาบนฐานของปัญหา ไม่ว่าจะเจริญเพียงใด ปัญหาก็ต้องเจริญตามไป -- อารยธรรมไม่นำสู่ความเกษมศานต์ เพราะสร้างสรรค์มาบนรากฐานที่เป็นปัญหา -- โลกเริ่มรู้สึกตัว และจับจุดของปัญหาได้ แต่จะแก้สำเร็จ ต้องมองสาเหตุให้ได้ครบทั่ว -- ศาสนาจะล้าสมัย ถ้าช่วยคนให้เป็นสุขได้แค่ในหมู่พวกแล้วกลายเป็นตัวสร้างปัญหาเมื่อคนออกมานอกกลุ่มของตัว -- สิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันช่วยโลกไว้ ในยุคสมัยที่มนุษ์ยังมีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด -- หลักสิทธิมนุษยชนเป็นบัญญัติของคนบนฐานแห่งจริยธรรมเชิงลบ.จริยธรรมเชิงบวกจะต้องขึ้นมานำ จึงจะทำให้โลกอยู่ดีได้โดยมีความหลากหลายในความเป็นหนึ่งเดียว -- จริยธรรมเชิงลบตั้งอยู่บนฐานของการป้องกันตัว จริยธรรมเชิงบวกตั้งอยู่บนฐานแห่งการพ้ฒนาตัวของมนุษย์ --จริยธรรมเชิงลบ จบลงด้วยการประนีประนอมข้างนอก พร้อมกับความขุ่นหมองคับข้องจิตอยู่ข้างใน -- จะก้าวจากจริยธรรมเชิงลบสู่จริยธรรมเชิงบวกได้ ต้องเข้าใจความหมายของอิสรภาพให้ถูกต้อง -- อิสรภาพในความหมายที่ถูกต้องครบสามขั้นเป็นฐานของระบบความสัมพันธ์ที่ประสานกลมกลืน -- ถ้าจะให้การพัฒนาพามวลมนุษย์สู่สันติสุข ทุกระบบของสังคมต้องปรับรากฐานการคิดกันใหม่ -- ระบบประนีประนอมบนฐานความคิดที่ผิด ควรต้องปิดฉากลงไปด้วยกันกับศตวรรษที่ 20 -- เริ่มยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวความคิดใหม่เดิมแท้แห่งสัจธรรม -- สร้างสรรค์อารยธรรมใหม่ให้แก่ศตวรรษที่ 21 เพื่อสันติสุขที่แท้และยั่งยืนบนฐานความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4190 .ห36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009687477
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks BQ4190 .ห36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009141947
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks BQ4190 .ห36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379009141954
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks BQ4190 .ห36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009378689
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks BQ4190 .ห36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009240871
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 2002 401051 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379009120867
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
BQ4165 .อ23 อกขาตาโร ตถาคตา, หรือ, ตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก. BQ4165 .อ23 อกขาตาโร ตถาคตา, หรือ, ตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอก. BQ4170 .S9 Buddhism in the light of modern scientific ideas. BQ4190 .ห36 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์. BQ4190 .ห36 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์. BQ4190 .ห36 หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์. BQ4565 .I88 Consumer behaviour of laymen in sdrathom Asoka Community /

พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21.

พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษ ที่ 21 -- มรดกสำหรับศตวรรษ ที่ 21 : สันติสุข หรือ ความทุกข์และปัญหา -- โลกพัฒนาก้าวไกล ทำไมมนุษย์ไม่พบสันติสุข -- เมื่อเป็นการพัฒนาบนฐานของปัญหา ไม่ว่าจะเจริญเพียงใด ปัญหาก็ต้องเจริญตามไป -- อารยธรรมไม่นำสู่ความเกษมศานต์ เพราะสร้างสรรค์มาบนรากฐานที่เป็นปัญหา -- โลกเริ่มรู้สึกตัว และจับจุดของปัญหาได้ แต่จะแก้สำเร็จ ต้องมองสาเหตุให้ได้ครบทั่ว -- ศาสนาจะล้าสมัย ถ้าช่วยคนให้เป็นสุขได้แค่ในหมู่พวกแล้วกลายเป็นตัวสร้างปัญหาเมื่อคนออกมานอกกลุ่มของตัว -- สิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันช่วยโลกไว้ ในยุคสมัยที่มนุษ์ยังมีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด -- หลักสิทธิมนุษยชนเป็นบัญญัติของคนบนฐานแห่งจริยธรรมเชิงลบ.

จริยธรรมเชิงบวกจะต้องขึ้นมานำ จึงจะทำให้โลกอยู่ดีได้โดยมีความหลากหลายในความเป็นหนึ่งเดียว -- จริยธรรมเชิงลบตั้งอยู่บนฐานของการป้องกันตัว จริยธรรมเชิงบวกตั้งอยู่บนฐานแห่งการพ้ฒนาตัวของมนุษย์ --จริยธรรมเชิงลบ จบลงด้วยการประนีประนอมข้างนอก พร้อมกับความขุ่นหมองคับข้องจิตอยู่ข้างใน -- จะก้าวจากจริยธรรมเชิงลบสู่จริยธรรมเชิงบวกได้ ต้องเข้าใจความหมายของอิสรภาพให้ถูกต้อง -- อิสรภาพในความหมายที่ถูกต้องครบสามขั้นเป็นฐานของระบบความสัมพันธ์ที่ประสานกลมกลืน -- ถ้าจะให้การพัฒนาพามวลมนุษย์สู่สันติสุข ทุกระบบของสังคมต้องปรับรากฐานการคิดกันใหม่ -- ระบบประนีประนอมบนฐานความคิดที่ผิด ควรต้องปิดฉากลงไปด้วยกันกับศตวรรษที่ 20 -- เริ่มยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยแนวความคิดใหม่เดิมแท้แห่งสัจธรรม -- สร้างสรรค์อารยธรรมใหม่ให้แก่ศตวรรษที่ 21 เพื่อสันติสุขที่แท้และยั่งยืนบนฐานความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์.

เรื่องที่ 1: พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21 / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).

เรื่องที่ 2: การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).

เรื่องที่ 3: ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544