การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ (Public personnel administration).  (Text) (Text)

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง
Call no.: JF1358 .ช7 2519Publication: กรุงเทพฯ, โครงการผลิตตำรา และวิจัยทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติมDescription: 393 หน้าSubject(s): การบริหารงานบุคคลLOC classification: JF1358 | .ช7 2519
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .ช7 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000598426
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .ช7 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000598400
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .ช7 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379003514560
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .ช7 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379005710042
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .ช7 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379005745014
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/109138 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005745246
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/109195 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005711263
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/172727 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000598384
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/172728 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379000598392
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/172729 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000599390
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JF1358 .จ74 2550 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / JF1358 .จ74 2553 การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ : หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย = New public management : principles, concepts, and Thai case study / JF1358 .จ743 2562 ตัวแบบ/กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ : จากรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่การบริหารปกครองสำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฎการณ์ทางการบริหารในภาครัฐ = Models paradigms of public administration : from traditional publuc administration to governance for doing research and explaning administrative phenomenon in public sector / จุมพล หนิมพานิช. JF1358 .ช7 2519 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ JF1358 .ช7 2519 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ JF1358 .ช8 มิติใหม่ของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาล : JF1358 .ช68 บริหารรัฐกิจใหม่

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544