กรอบการใช้จ่ายภาครัฐระยะปานกลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = Medium term public expenditure framework for a sustainable development : การสัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2545 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2545 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11) โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพฯ / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Text) (Text)

สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค (2545 : กรุงเทพฯ)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Call no.: HJ2162.55 .ส644Call no.: CDG .ส6245ก45Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): งบประมาณ -- ไทย -- การประชุมวิธีการงบประมาณ -- ไทย -- การประชุมรายจ่ายของรัฐ -- พยากรณ์ -- การประชุมไทย -- การจัดสรรเงินและรายจ่าย -- พยากรณ์ -- การประชุมLOC classification: HJ2162.55 | .ส644
Contents:ล. 1. การใช้จ่ายภาครัฐระยะปานกลาง แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุข แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา -- ล. 2. บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ บัญชีท่องเที่ยว -- ล. 3. การประยุกต์ใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเชิงพลวัตด้านการ อนุรักษ์พลังงานและมลภาวะทางอากาศ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55 .ส644 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009164923
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55 .ส644 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009164931
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ2162.55 .ส644 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009164949
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6245ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379009166555
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HJ2162.55 .น34 การวิเคราะห์กระบวนการงบประมาณแผ่นดินในสภาผู้แทนราษฎรของไทย = HJ2162.55 .น34 การวิเคราะห์กระบวนการงบประมาณแผ่นดินในสภาผู้แทนราษฎรของไทย = HJ2162.55 .ป63 งบประมาณ 2546 กับความน่าจะเป็น / HJ2162.55 .ส644 ล. 1 กรอบการใช้จ่ายภาครัฐระยะปานกลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = HJ2162.55 .ส644 ล. 2 กรอบการใช้จ่ายภาครัฐระยะปานกลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = HJ2162.55 .ส644 ล. 3 กรอบการใช้จ่ายภาครัฐระยะปานกลางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = HJ2162.55 .ส746 ผลกระทบของนโยบายการคลังโดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. การใช้จ่ายภาครัฐระยะปานกลาง แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายด้านสาธารณสุข แนวโน้มงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา -- ล. 2. บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ บัญชีท่องเที่ยว -- ล. 3. การประยุกต์ใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเชิงพลวัตด้านการ อนุรักษ์พลังงานและมลภาวะทางอากาศ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544