หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด.  (Text) (Text)

จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538
Call no.: HF1382.6.ล6 จ6Series: ชุดตำรา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการสัมนาและวิจัย): ลำดับที่ 1Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการสัมนาและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518Description: 264 หน้าNotes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2550.ISBN: 9745729434 (2545); 9741104197 (2549)ISSN: 9789744662415 (2550)Subject(s): จี๊ด เศรษฐบุตร, 2449-ละเมิด -- ไทยLOC classification: HF1382.6.ล6 | จ6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307790
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307782
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307758
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307766
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012307774
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 63 พร้อมให้บริการ
31379009222580
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 64 พร้อมให้บริการ
31379009433062
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 72 พร้อมให้บริการ
31379009580243
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 73 พร้อมให้บริการ
31379009580250
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 74 พร้อมให้บริการ
31379009580268
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 75 พร้อมให้บริการ
31379009580276
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 76 พร้อมให้บริการ
31379009580284
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 77 พร้อมให้บริการ
31379009580292
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 78 พร้อมให้บริการ
31379009580300
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 79 พร้อมให้บริการ
31379009580318
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 80 พร้อมให้บริการ
31379009762726
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 81 พร้อมให้บริการ
31379010086123
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 82 พร้อมให้บริการ
31379009674202
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 83 พร้อมให้บริการ
31379009674210
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 84 พร้อมให้บริการ
31379009674178
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 85 พร้อมให้บริการ
31379009674186
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 86 พร้อมให้บริการ
31379009674194
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 87 พร้อมให้บริการ
31379009685992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 88 พร้อมให้บริการ
31379011212769
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 89 พร้อมให้บริการ
31379011212777
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 90 พร้อมให้บริการ
31379011212785
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 91 พร้อมให้บริการ
31379011212793
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 92 พร้อมให้บริการ
31379011212801
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 ยืมออก ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 22/02/2022 31379006834874
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญาฯ (12มิย62) 31379006834924
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 40 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006834957
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379005884409
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379006834841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 65 พร้อมให้บริการ
31379009580177
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 66 พร้อมให้บริการ
31379009580185
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 67 พร้อมให้บริการ
31379009580193
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 69 พร้อมให้บริการ
31379009580219
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379001563858
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
w'06 31379001643353
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379001563874
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379006834882
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379006834908
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379006834932
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 พร้อมให้บริการ
31379006834940
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
31379006834965
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 45 พร้อมให้บริการ
31379001563916
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 46 พร้อมให้บริการ
31379001563890
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 47 พร้อมให้บริการ
31379001429076
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 48 พร้อมให้บริการ
31379001563932
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 49 พร้อมให้บริการ
31379001563908
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ล6 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 61 พร้อมให้บริการ
31379001563973
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38684 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005884391
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38742 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005884433
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/43393 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379005884425
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/152115 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008200868
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/152177 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008200843
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/180957 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379006834858
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 2550.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544