คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.  (Text) (Text)

พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501-
Call no.: JX4270.ท9 พ63 2544Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 271 หน้าISBN: 9742829705Subject(s): สัญชาติ -- ไทยLOC classification: JX4270.ท9 | พ63 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009218356
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009218364
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379011210771
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379011210839
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010423011
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009394819
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009394835
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009394850
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009394868
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009394876
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009394884
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009394892
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009394918
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009394926
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009394934
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009394942
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009394959
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010640861
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010640879
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009394827
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009394843
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009394900
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4270.ท9 พ63 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010640887
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JX4270.ท9 พ63 2538 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ63 2544 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ63 2544 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ63 2544 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ63 2544 คำอธิบายกฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ. สัญชาติ (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2535 / JX4270.ท9 พ64 สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ : JX4270.ท9 พ64 สัญชาติไทยตามกฎหมายสัญชาติใหม่ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544