แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ช67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000469719
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ช67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379000469735
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JF1358 .จ743 2562 ตัวแบบ/กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ : จากรัฐประศาสนศาสตร์แบบดั้งเดิมสู่การบริหารปกครองสำหรับการทำวิจัยและการอธิบายปรากฎการณ์ทางการบริหารในภาครัฐ = Models paradigms of public administration : from traditional publuc administration to governance for doing research and explaning administrative phenomenon in public sector / จุมพล หนิมพานิช. JF1358 .ช7 2519 การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ JF1358 .ช67 หลักรัฐประศาสนศาสตร์. JF1358 .ช67 หลักรัฐประศาสนศาสตร์. JF1358 .ช68 บริหารรัฐกิจใหม่ JF1358 .ช645 การจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม / JF1358 .ต6 การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544