คำอธิบายกฎหมายปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2545) : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2720 .ม636Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2545Description: 215 หน้าISBN: 9749577086Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ม636
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009269136
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009269144
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009269151
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009269169
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009269177
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009269029
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009269037
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009269052
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009269060
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009269078
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009269086
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ม636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009269094
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544