คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2543 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  (Text) (Text)

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-
Call no.: KPT4610 .ส735Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Description: 281 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749506901Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยนักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT4610 | .ส735
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009269441
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009269458
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009269466
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009269474
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009269482
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009269300
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009269318
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 01/12/2021 31379009269334
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009269342
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009269359
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009269367
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008409725
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009269383
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009269391
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009269409
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT4610 .ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010799188
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4516.ก28 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.). KPT4516.ก28 2545 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.) ; และ, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง. KPT4610 .จ623 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา : KPT4610 .ส735 คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2543 / KPT4630.ผ7 ส73 กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT4636 .จ624 2550 หลักและทฤษฎีการสอบสวน = KPT4636 .ช753 การสอบสวนคดีพิเศษ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544