พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม).  (Text) (Text)

วิษณุ เครืองาม, 2494-
Call no.: KPT2860.ก28 2545กPublication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545Description: 93 หน้าNotes: ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 99ก วันที่ 2 ตุลาคม 2545.Subject(s): ส่วนราชการ -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยระบบราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2860.ก28 | 2545ก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009231243
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009231250
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009231102
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009231235
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009231136
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009231144
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860.ก28 2545ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009231151
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2850 .น853 2553 แนวคำวินิจฉัยคดีปกครอง เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ : KPT2850 .น853 2553 แนวคำวินิจฉัยคดีปกครอง เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ : KPT2860.ก28 2538 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538 / KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก28 2546 กฎหมายปฏิรูปส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง =

ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนที่ 99ก วันที่ 2 ตุลาคม 2545.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544