กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สวัสดิการด้านการฝึกอบรมสำนักงานศาลปกครอง
Call no.: KPT2764.ก352542ก4 2545Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการด้านการฝึกอบรม สำนักงานศาลปกครอง, 2545Description: 110 หน้าISBN: 9741320108Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก352542ก4 | 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก352542ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009311102
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก352542ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009311110
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก352542ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011154755
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก352542ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009311086
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก352542ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009311060
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก352542ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009311078
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764.ก292542ก52 2549 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 พร้อมด้วย ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ระเบียบ ก.ศป., ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด และระเบียบสำนักงานศาลปกครอง / KPT2764.ก32542ก4 2544ก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม). KPT2764.ก32542ก4 2552 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551) ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548). KPT2764.ก352542ก4 2545 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. KPT2764.ก352542ก4 2545 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. KPT2764.ก352545ก4 2545 ธรรมนูญศาลปกครอง = KPT2764.ก352545ก4 2545 ธรรมนูญศาลปกครอง =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544