เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.  (Text) (Text)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-
Call no.: KPT2064.5254.ก4 ร625Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545Description: ก-ต, 663 หน้า : ภาพประกอบ; 3 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5254.ก4 | ร625
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010423912
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009427726
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009427734
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010283803
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009427742
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009296576
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009283913
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009283939
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009661753
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009283830
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009283897
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009763260
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009502411
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010260348
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2014 31379009283889
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012635356
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 10 ยืมออก 31/05/2014 31379010032853
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012635364
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009283871
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010032820
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544