เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.  (Text) (Text)

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-
Call no.: KPT2064.5254.ก4 ร625Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545Description: ก-ต, 663 หน้า : ภาพประกอบ; 3 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5254.ก4 | ร625
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010423912
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 ยืมออก 01/06/2021 31379009427726
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009427734
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010283803
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009427742
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 01/06/2021 31379009296576
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009283913
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009283939
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009661753
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ยืมออก 01/06/2021 31379009283830
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 ยืมออก 01/06/2021 31379009283897
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 ยืมออก 01/06/2021 31379009763260
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 01/06/2021 31379009502411
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 16 ยืมออก 01/06/2021 31379010260348
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2014 31379009283889
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 10 ยืมออก 01/06/2021 31379009283921
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012635356
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 10 ยืมออก 31/05/2014 31379010032853
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012635364
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009283871
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5254.ก4 ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010032820
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1780 .ป63 2548 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT2050 .ร625 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2540 / KPT2050 .ร625 2550 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2549 / KPT2064.5254.ก4 ร625 เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2064.5254.ก4 ร625 ล. 1 เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2064.5254.ก4 ร625 ล. 1 เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2064.5254.ก6 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544