ธรรมนูญศาลปกครอง = Constitution Administrative Courts : ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 ครบ 6 ภาค / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.  (Text) (Text)

สูตรไพศาล
Call no.: KPT2764.ก352545ก4 2545Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545Description: ก-ซ, 478 หน้าISBN: 9745041181Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2764.ก352545ก4 | 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764.ก352545ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009321739
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764.ก352545ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009321747
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764.ก352545ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009321754
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก352545ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009321671
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก352545ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009321689
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764.ก352545ก4 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009321697
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764.ก352542ก4 2545 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. KPT2764.ก352542ก4 2545 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด : รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. KPT2764.ก352545ก4 2545 ธรรมนูญศาลปกครอง = Constitution Administrative Courts : ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 ครบ 6 ภาค / KPT2764.ก352545ก4 2545 ธรรมนูญศาลปกครอง = Constitution Administrative Courts : ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 ครบ 6 ภาค / KPT2764.ก352545ก4 2545 ธรรมนูญศาลปกครอง = Constitution Administrative Courts : ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 ครบ 6 ภาค / KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544