คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์.  (Text) (Text)

สุดา วิศรุตพิชญ์, 2498-
Call no.: HF1382.7.ค6 ส68 2545Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 159 หน้าISBN: 9749577167Subject(s): ค้ำประกัน -- ไทยจำนอง -- ไทยจำนำ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: HF1382.7.ค6 | ส68 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009335127
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009335135
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009335143
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009335150
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009335168
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009672065
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009672073
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009672081
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009672099
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009672107
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379009335028
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379008409170
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379010747492
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009335036
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009335119
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012991015
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009335002
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009335010
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009335069
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.7.ค6 ส68 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010747518
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544