คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้.  (Text) (Text)

กำธร พันธุลาภ
Call no.: HF1382.6.ห3 ก6 2529Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9Description: 144 หน้าSubject(s): หนี้ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: HF1382.6.ห3 | ก6 2529
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 04/07/2022 31379012310612
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 26/06/2022 31379012310638
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012310620
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012310646
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Professor Direk Jayanama Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 21/06/2022 31379012310653
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008879943
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญาฯ (12มิย62) 31379001543736
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001563569
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001563411
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012083979
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
รับโอนจากห้องสมุดสัญญาฯ (12มิย62) 31379012084001
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012084035
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000226648
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379003262525
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 24 ยืมออก 31/05/2022 31379012083987
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379012084027
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379012083995
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379012084019
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379012084043
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ห3 ก6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379012084050
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/183240 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000601378
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/182189 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000019720
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544