กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / commentd [i.e. commented] by Viriya Gajaseni ; collected by Visout Thanachaivivat ; translated by Youngyuth V'yudthangura.  (Text) (Text)

ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร | วิริยะ คชเสนี | วิสูตร ธนชัยวิวัฒน์
Call no.: KPT2898 .ก254Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2002 [2545]Description: ก-ค, 142 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฦษประกอบ.ISBN: 9745041718Subject(s): กระทรวงมหาดไทย -- กฎและระเบียบปฏิบัติLOC classification: KPT2898 | .ก254
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2898 .ก254 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009381519
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2898 .ก254 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009381527
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2898 .ก254 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009381451
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2898 .ก254 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009381469
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2898 .ก62 คู่มือปฏิบัติราชการฝ่ายปกครอง / KPT2898 .ก63 ทิศทางการปฏิบัติและกฎหมายฝ่ายปกครอง / KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / KPT292 .ป637 บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / KPT2920.ก28 2542 รวมหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / KPT2920.ก28 2547 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 /

มีภาคภาษาอังกฦษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544