คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / จำปี โสตถิพันธุ์.  (Text) (Text)

จำปี โสตถิพันธุ์
Call no.: KPT874 .จ63 2546Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 431 หน้าISBN: 9749577299; 9789749577295Subject(s): ซื้อขาย -- ไทยซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยการแลกเปลี่ยน -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT874 | .จ63 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009349862
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009349870
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009349888
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009349896
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009349904
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009449282
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379009664286
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009688533
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009688541
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009674079
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379009674087
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379009674095
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379009674103
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379009674111
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 01/02/2022 31379009349748
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT874 .จ63 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009349789
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / KPT874 .จ63 2546 คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544