รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา / รวบรวมโดย กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (Text) (Text)

คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1
Call no.: KPT2522.ก49 2545Call no.: CDG .ก47ร54Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Description: 13 เล่ม; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วISBN: 9744490217; 9744490187; 9744490195; 9744490209; 9744490233; 9744490268; 9744490179; 9744490276; 9744490288; 9744490292; 9744490206; 9744490225; 9744490241Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยองค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2522.ก49 | 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก

ล.1: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482.

ล.2: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสุขภิบาล พ.ศ. 2495.

ล.3: รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.

ล.4: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540.

ล.5: รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531.

ล.6: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522.

ล.7: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482.

ล.8: รวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498.

ล.9: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.

ล.10: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.

ล.11: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.

ล.12: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรอิสระ.

ล.13: รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544